Nieuw park in Hornmeer krijgt steeds meer ‘smoel’

Aalsmeer – Steeds meer ‘smoel’ krijgt het nieuwe park in de Hornmeer. De voormalige velden van de voetbalvereniging worden omgetoverd tot  park en recreatieterrein voor iedereen. Er kan straks gewandeld en gespeeld worden, evenals hier evenementen georganiseerd kunnen worden. Er zijn al diverse watergangen en vijvers gegraven en nagenoeg alle bruggen zijn aangelegd. De vijvers krijgen zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers en worden beplant met waterplanten die zorgen voor een grotere biodiversiteit. 

Kinderen gaan zich zeker ook vermaken in het nieuwe park. Voor hen gaat een speelbos aangelegd worden. Verder worden een ontmoetingsplein, een evenemententerrein en een hondentrainingsveld gerealiseerd. Volgens insiders is het geplande evenemententerrein overigens te klein om hier de Feestweek te kunnen organiseren. Hierover zal zeker nog een discussie volgen. 

Bomen en groen

Het park wordt uiteraard voorzien van wandelpaden. Wandelen kan dan in een groene uitstraling, want er gaat veel groen gepland en gras gezaaid worden. Dit najaar worden in totaal 107 nieuwe bomen en ander groen aangebracht. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is het project in december gereed en kan gebruikt gemaakt worden van het park. 

Subsidie SLS

De gemeente heeft voor de herinrichting een beroep gedaan op de subsidiemogelijkheden vanuit het programma gebiedsgerichte projecten van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Voor het VVA terrein heeft SLS een subsidie beschikbaar gesteld van circa 2,3 miljoen euro. De onderdelen die door SLS worden gesubsidieerd zijn het hondentrainingsveld en de inrichting van het ontmoetingsplein rond de centrale vijver. 

Bronlink : Nieuw park in Hornmeer krijgt steeds meer ‘smoel’